936
 

Voimassaolevat kilpailulisenssit 2015

Aalto Maiju Minea
Abiodun Aki
Ahonen Jaakko
Ahvenainen Heli
Aikio Outi
Ajo Linda
Alanko Asko
Alavuokila Henna-Mari
Alakärppä Tuomo
Alaspää Jonna (B)
Albrecht Jenny
Alekperova Gynai
Ali-Raatikainen Renata
Altmets Mihkel
Anttila Henri
Arkko Jaakko
Aro Marko
Autti Hanna
Back Camilla
Back Robert
Backlund Maria
Belet Ayca
Belousova Natalia
Björk Suvi
Blomqvist Riitta
Borovkoff Timo
Clärk Sara
Collanus Carl
Christiansen Noora
Danakas Linda
Edelmann-Lasanen Heidi
Einiö Tanja
Elgfors Terhi
Elo Linda
Elonen Mika
Ekman Timo
Engberg Johan
Engman Monika
Enqvist Lida
Eskelinen-Rönkä Päivikki
Eskola Nellijoanna
Fallström Nina
Forsberg Marjo
Green Emily
Gräsbeck Bettina
Grönmark Eemeli
Guessous Johanna
Gustafsson Kirsi
Haapanen Maija
Hakala Matti
Hakanen Nita
Hakkarainen Iiro
Hakkarainen Mikko
Hakulinen Natalia
Hakulinen Satu
Halen Linda
Hamazenko Natalia
Hampinen Heli
Hannukainen Topi
Harjula Julia
Harjuniemi Vertti
Harjunpää Marika
Hartikainen Sari
Hassel Elin
Hassinen Noora
Hasu Vesa
Hatunen Pauliina
Hautajoki Mira
Haverinen Hanna
Haverinen Paulus
Hedman Laura
Heikkinen Emmi
Heikkinen Eve
Heikkinen Tuukka (B)
Heikkonen Ulla
Heininen Eerika
Heininen Mariliisa
Heinonen Mirja
Heiskanen Jyri
Helenius Päivi
Helle Sanna
Hellevaara Kiti
Henriksson Dea
Henriksson Sami
Herala Kati
Hermans Johanna
Hietala Joni
Hietala Utti (B)
Hietalahti Katariina
Hiitiö Heidi
Hill-Isosalmi Maiju
Hiltunen Leena
Hiltunen Veera
Hinkkala Toni
Hokkanen Heli
Hokkanen Tommi
Holappa Minna
Honkanen Renja
Huhtamäki Jade-Yolanda
Huhtala Noora
Hujanen Heidi
Huikkonen Tiia
Hurskainen Anni
Hussi Janni
Hynynen Elisa
Hyttinen Mika
Hyvärinen Katja
Hyvärinen Merja-Maarit
Hyvärinen Santtu
Hyvönen Ossi
Hyvönen Ulla
Hyökyvaara Annu
Härmä Nea Emilia
Indus Harri
Immonen Terhi
Immonen Terhi Nina Birgitta
Inkinen Jaani
Isakow Emmi
Iso-Kuusela Suvi
Isomäki Mimosa
Jaatinen Minna
Jaatinen Taneli
Jansson Kalle
Jalonen Katja
Jaukkuri Nina
Jensko Nina
Joentakanen Anna
Jokinen Freya
Jokinen Tuomo
Jousimies Hanna
Jussila Sanita
Jyrinki Laura
Jåfs Johanna
Jämsä Julia
Järveläinen Vesa
Järvenpää Sofia
Jääne Lotta
Jäntti Jukka
Jäppinen Kirsi-Maria
Järvelä Mari
Kaarto Päivi
Kahila Tomi
Kaikkonen Tero
Kainulainen Sanna
Kaipainen Sanna
Kajasniemi Tytti
Kallio Niina
Kanerva Roni
Kangas Mika
Kangaskolkka Karoliina
Kangasmäki Suvituuli
Kankaanranta Sanna
Kari Matias
Karhu Katja
Karhunen Sara
Karis Azad
Karjalainen Jaana
Karppi Anu
Karppinen Susanna
Karttunen Pauliina
Karvonen Janette
Kaspi Dina
Kasvi Tiina
Kauhanen Jani
Kautto Piia
Keihäs Joan
Keisala Tiia
Kela Donna-Maria
Kelahaara Milla
Kemppainen Marika
Kemppainen Olli
Kemppi Kimmo
Kernen Mariella
Keskimäki Anu
Keskitalo Dan
Kesseli Riikka
Ketonen Sanna
Kianto Heidi
Kietäväinen Samuli
Kiiski Sanna
Kiiveri Heidi
Kilpinen Taru
Kilponen Lotta
Kimber Katrin
Kinnarinen Caroliina
Kinnunen Mika
Kinnunen Krista
Kinnunen Tarja
Kirenkina Ekaterina
Kirjavainen Emma
Kirjonen Maaret
Kiukkonen Anniina
Kivari Laura
Kivelä Annika
Kiviniemi Hanna
Kiviniemi Olli
Kiviniemi Timo
Klemetti Henrikka
Kohonen Piia
Koivisto Johanna
Koivisto Susanna
Koivula Marla
Koivula Melina
Koivusalo Antti
Komminaho Joni
Korhonen Karoliina
Korkki Johanna
Korpela Sonja
Kortesuo-Jälkö Marika
Koskinen Johanna
Koskinen Juuso
Koskinen Maarit
Kosola Pauliina
Kosunen Henna
Kujansivu Marita
Kumpulainen Liisa
Kuonanoja Heidi
Kurtze Henrietta
Kurvinen Nea
Kusnetsov Ville
Kuuluvainen Kati
Kuusela Jari
Kuusisto Mari
Kåhlman Juha
Kärki Satu
Kärkkäinen Hanna-Mari
Kärkkäinen Raija Elina
Kärkkäinen Elina
Kärnä Rebekka
Kärri Jutta
Käyhty Helena
Laaksonen Aleksi
Laaksonen Sanna
Laasonen Tom
Lahti Mia
Laine Annika
Laine Enni
Laine Satu
Laitinen Anna-Lotta (B)
Laitinen Karoliina
Laitinen Sanna
Laukkanen Niina
Launiemi Iisa
Launonen Sonja
Lehikoinen Susanna
Lehtinen Liisa
Lehtiniemi Heidi
Lehtivuori Hanna-Riikka
Lehto Emma
Lehtonen Enni
Lehtonurmi Heidi
Lehtoranta Anu
Leinimaa Allyson
Leivo Johannes
Lember Maris
Leppäkari Kimmo
Leppänen Kimmo
Leppänen Mari
Levanoja Iina
Levävaara Jenni
Liikanen Paula
Liimatta Sara
Liimatainen Heidi
Lillberg Pauliina
Lindeval Johanna
Lindfors Johanna
Lindgren Tino
Lindroos Jesse
Lindroos Tuuli
Lintala Virve
Lintula-Mäkinen Rita
Lipponen Saara
Lipsonen Tea Annika
Liukkonen Julia
Loponen Martti
Luojus Laura
Lyytikkä Kati
Lähdeniemi Sanna
Lönnqvist Harriet
Lönnqvist Marianna
Länsilahti Anni
Majuri Heidi
Malmi Mia
Malytcheva Jaana
Manelius Mari
Manner Jaana
Mantela Matias
Marjomaa Tiina
Martikainen Minna
Marttila Inari
Marttila Juuso
Mattila Janne
Meriluoto Anu
Merisuo Satu
Metsänen Markus
Mielonen Lilia
Mikkonen Carita
Mikkonen Veli-Matti
Miinalainen Emilia
Moisio Niina
Mollel Key
Murto Sini
Murtonen Juho
Mustakallio Mari
Muurinen Reetta
Myllyniemi Jonne
Mäenpää Emmi
Mähönen Noora
Mäkelä Ida-Maria
Mäkelä Jessika
Mäkelä Oskari
Mäkipelto Iina
Mäkinen Tero
Mälkönen Niklas
Männistö Marianne
Mäntyharju Julia
Määttälä Miika
Määttänen Jami
Nalkki Jari Pekka
Naukkarinen Teemu
Nenonen Sofia
Neuvonen Maria
Nevalainen Niina
Niemi Joona
Nieminen Kaisa-Elina
Nikander James
Nikkanen Johanna
Nikunen Emilia
Nisula Elina
Nisula Noora
Niva Milla
Nivakoski Marko
Nokelainen Mikko
Nokelainen Mona
Nopanen Mira
Nordlund Lilja
Nousiainen Maaret
Nousiainen Sonja
Nupponen Sanna
Nuutinen Sanna
Nylander Riina
Nylund Markus
Nyman Anne
Nwajei Ndidi
Närhi Eveliina
Närhi Henna
Nöjd Elina
Oinonen Reetta
Ojala Anna
Ojala Jeve
Ojanen Natalia
Oksman Janette
Ollonen Marika
Onikki Harri
Org Liis
Ouamba David
Ourama Yasemin
Paananen Heidi
Paju Katja
Pajunen Piia
Pakarinen Laura
Pakarinen Pauliina
Pakonen Jamie
Paldanius Linda
Palojärvi Marie
Palokangas Tommi
Passila Juho
Patja Ville
Patrikainen Anna
Pellikka Niina
Peltola Hannu
Peltonen Henna Hannele
Peltonen Katriina
Peltonen Sari
Pernell Jani
Perälä Sari
Peura Tanja
Peurala Jonna
Peurasaari Maritsa
Pihlajamäki Jyrki
Pihlava Tomi
Piiroinen Heini
Pitkänen Elina
Pitkänen Jarno
Pitkänen Marko
Pitkänen Niina
Pojanluoma Laura
Poikkeus Terhi
Polvinen Heidi
Poussu Johanna
Poutanen Jenni
Priuska Salla-Maria
Pukkila Laura
Puranen Ninni
Puro Emma
Purtanen Ella
Pusa Hanna
Puurunen Jenni
Pylkkönen Virpi
Pärnamaa Marlen
Pönni Inka
Pöntinen Sari
Pöyhönen Tiia-Riitta
Qvick Jasmi
Rahkonen Hilkka
Rajajärvi Ville
Rajala Sanna
Rajamäki Seija
Rannanjärvi Sonja-Sofia
Rantakari Jussi
Rantala Hanna
Rantalainen Kia
Rantanen Saila
Rantanen Satu
Rasilainen Meri
Ratinen Titta
Rauhala Janne
Rauhala Serena
Rauhansalo Eveliina
Raula Katriina
Raunio Sanna
Rautakallio Petra
Rehelmä Mari
Reispakka Tessi
Remes Sinna
Rexhepi Albert
Riekki-Poikela Sanna
Riekko Tiia
Rimpinen Nella
Rintala Johanna
Rintamäki Jussi (B)
Ristimäki Sami
Ritakallio Nina
Rontti Marika
Rossi Antti
Rossi Jutta
Ruhanen Tia
Ruoho Hannu
Ruohomaa Tomi
Ruohonen Maija
Ryhänen Laura
Rytkönen Teemu
Räikkä Pia
Räisänen Pauliina
Räsänen Nelli
Saarela Martti
Saari Inkeri
Saarinen Sini
Saario Hanna
Sahlström Lisa-Marie
Salmi Jonne
Salminen Marianna
Salminen Niko
Salo Anu Marianne
Salokorpi Nina
Salomaa Sanni
Salomaa Essi
Salonen Eerika
Saren Sanna
Sarja Essi
Sarjula Anna-Maija
Sarkkinen Outi
Savinen Emmi
Selkäinaho Veera
Selkämaa Miikka
Sergueev Gueorgui
Seuna Krista
Shpitalnik Michelle
Siekkinen Ilona
Sievinen Sara
Silfvernagel Jessica
Siltakoski Kirsi
Silvennoinen Tuija
Simola Laura
Simonen Annulii
Sinisalo Jani
Sinisalo Samu
Sinkkonen Heli
Sipola Jussi
Sirkola Kati
Sjöblom Freja
Sjöblom Vera
Sjöroos Mona
Smart Kristi
Smith Tomas
Snellman Karita
Soininen Hanna
Stenbacka Kristiina
Stenroth Rea
Ström Anne-Mari
Suikkanen Netta
Sukeva Jani (B)
Sundell Tanja
Suomenkorpi Maarit
Suominen Heidi
Suortti Johanna
Suosaari Voitto
Syrjänen Toni
Säkkinen Sanna
Söderlin Eveliina
Takala Henna
Tammelin Antton (B)
Tammisto Maijastiina
Tanskanen Noora
Taskinen Anu
Teittinen Pauliina
Telaranta Sanni
Tervo Pekka
Teräväinen Tiia
Tiensuu Tero
Tihinen Suvi
Tikkanen Christel
Tikkanen Melina
Timonen Janica
Tistelgren Eveliina
Toikko Kaisa (B)
Toivanen Martin
Toivanen Niko
Toivola Iina-Sofia
Tokola Anne
Tossavainen Sanna
Toveri Anna-Kaisa
Tulonen Tommi
Tuomainen Emma
Tuomisto Teemu
Tuovinen Sami
Turkumäki Riikka
Turpeinen Hanna-Leena
Turtiainen Jenni
Turunen Anna-Maija
Turunen Piia
Tyvijärvi Tea
Ukkola Eva
Utriainen Mika
Vaalikivi Marutzella
Vaarala Henri
Vainio Annina
Vainio Marjut
Vainio Sari
Varis Johanna
Varonen Anne
Vartiainen-Tissari Kirsi
Vasankari Essi
Vaskelainen Tiina
Vehkaniemi Marko
Vehmas Kirsi
Vehmas Tiina
Vehmaskangas Outi
Venho Pilvi
Vento Jutta
Vehviläinen Niina
Venäläinen Ruut
Vertanen Visa
Vesterinen Mikko
Viemerö Katja
Viholainen Anni
Vikman Mirka
Viljanen Pasi (B)
Viljanen Roosa
Viljanen Sari
Virkki Eini
Virolainen Milla
Virtanen Iiro
Virtanen Sanni
Visulaaka Jaana
Vuorilahti Janina
Vuorinen Jaana
Vuorinen Janette
Vuorisalo Pirita
Välimäki Anna
Väätäinen Johanna
Väätäinen Merituuli
Wahala Sanna-Riikka
Wahlström Tia-Maaria
Wallasvaara Kati
Walveranta Niina
Weckman Annina
West Minna
Wikholm Tua
Yli-Hakala Asta
Ylinen Milla
Ylinikkilä Tuomas
Ylitalo Iida Maria
Ylitolonen Oona
Yläpihlajajärvi Iina
Yläranta Kati
Zarutskaja Angelina
Zutsko Lena
Änäkkälä Tiina

Takaisin sivun alkuun ↑

© IFBB Finland ry., PL 158, 15101 Lahti, email: info (at) ifbb.fi